november 2006
ma ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9
10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Når sprekker boligboblen?

10.nov.2006 @ 09:56

Vi har allerede lagt bak oss flere år med meget kraftig prisvekst på boligmarkedet. Derfor trodde de fleste ?boligekspertene? at prisveksten ville avta noe fra inneværende år av. Prognosemakerne, inklusive meg selv, regnet med at prisøkningen på landsbasis ville bli rundt seks, syv prosent i inneværende år. Så langt i år har boligprisene i gjennomsnitt økt med det dobbelte! Og, aktiviteten på boligmarkedet er høyere enn noen sinne. Omsetningshastigheten, det vil si tiden fra en bolig annonseres for salg ? og til den er solgt - er nå helt nede i 12 dager. Vi registrerer at mange boliger blir solgt allerede på første visning med en pris som er 15 og 20 prosent over takst! Dette er ikke sunt.


Intet tre vokser inn i himmelen
Derfor er det verd å minne om at ?intet tre vokser inn i himmelen?. Heller ikke boligprisene. Ofte er det også slik at jo kraftigere veksten har vært, jo høyere er fallhøyden. Jeg er derfor bekymret for at mange vil få seg en smell når fallet først setter inn. Allerede ser vi at flere eksperter antyder at vi nokså snart vil kunne få et fall på 20, 30 prosent. Personlig ser ikke jeg fullt så negativt på fallhøyden. Den økonomiske situasjonen i Norge er, og vil også i kommende år, være bunnsolid. Vi har tilnærmet full sysselsetting. Flere enn noen gang er i arbeid. Reallønningene stiger betydelig fra år til år. Det innebærer at kjøpekraften og betalingsevnen er meget positiv. Renten er lav og vil fortsette å være moderat i de kommende par år. Selv om Norges Bank forserer renteøkningene, tror jeg ikke at vi får en boliglånsrente særlig over seks prosent de nærmeste årene. Nybyggingen av boliger ser ut til å holde seg stabil på rundt 30 000 i året. Den største faren for at vi kan få et alvorlig krakk i boligmarkedet er drastiske politiske vedtak, som kraftig økning av eiendomsskatten, innføring av rentetak for fradrag av gjeldsrenter, innføring av skatt på leieinntekter for privat boligutleie, eller om renten blir økt raskere og kraftigere enn det som er signalisert.


7 fete år etterfølges av 7 magre år
Dette er lærdom fra Bibelhistorien som jeg fremdeles husker. Men, jeg er redd for at mange eiendomsmeglere ikke fulgte like godt med i religionstimen. Derfor må vi allerede nå innstille oss på at korreksjonen i boligprisene kommer. Min magefølelse sier at den vil komme om et par år, og fallet bli på 10 til 20 prosent. I USA fikk vi høre at krakket i boligmarkedet kom helt uten forvarsel for noen uker siden! Og, fallet har vært så mye som 30 til 40 prosent ned. Forhåpentligvis kommer priskorreksjonen hos oss litt mer gradvis og uten den samme styrken!


hits