8 000 kroner i skjult strøm-skatt

22.feb.2007 @ 15:21
Fjoråret var ekstremt kostbart for oss strømkunder. Hver husholdning betalte i gjennomsnitt vel 8 000 kroner ?ekstra? i skjult skatt på grunn av de rekordhøye strømprisene i 2006.  I følge EBL rant det nemlig 38 milliarder kraftkroner inn i statskassen i fjor i form av skatt, avgifter og utbytte fra Statskraft. I tillegg fikk heldige kraftkommuner og fylkeskommuner inn 13 milliarder kroner som eiere av kraftverk.
 
Aldri har det offentlige fått inn mer som skjult skatt fra kraftproduksjon.

Samtidig har Statnett kunngjort at det skal investeres 19 milliarder kroner i det norske kraftnettet de neste årene. Ekstraregningen for dette skal sendes til norske strømkunder i form av økt nettleie.  Da kraftprisene økte i verden rundt oss i fjor, kunne mye av det forklares med at det var stor etterspørsel og mer kostbart å produsere elektrisitet enn vanlig. Olje- og gassprisene var ekstremt høye i 2006, og samtidig måtte produsentene kjøpe CO2 kvoter for å benytte fossile energikilder.

Disse kvotene var i store deler av 2006 meget kostbare. Norske produsenter hadde derimot ingen slike ekstra kostnader, for de produserte strøm nesten utelukkende med vannkraft. Derfor ble også overskuddene så store som 51 milliarder kroner i løpet av et eneste år. Leverandørene som kjøpte strøm på NordPool børsen har fått mye kjeft for høye priser, men bør egentlig ikke skytes. Deres marginer har vært beskjedne.

Det er produsentene som har stukket av med den skjulte strøm-skatten, og det er nesten utelukkende staten, kommunene og fylkeskommunene.  Mens både private og næringslivskunder strevde med å betale de enorme strømregningene fortsatte Staten sin innkreving av elavgift som om ingenting var skjedd og krevde som før ett øre pr. kWh som tilskudd til ENOVA.  Det er en trøst at de enorme overskuddene for norske elprodusenter i fjor i alle fall for det meste går til offentlige kasser og slik sett kanskje kommer oss alle til gode på en eller annen måte, men at Staten samtidig ikke er villig til å bruke noen av de ekstra pengene de tjente i fjor verken på støtte til omlegging av energibruken i Norge eller til utbygging av fjernvarmenettet, er det grunn til å kritisere.

I vårt naboland Sverige har det offentlige gjennom en storsatsing på fjernvarmeanlegg både i stor og liten skala klart å få en ny sammen­setning av energibruken for landet som en helhet. Etter HLs mening er det både puslete, kortsynt og smålig at Staten ikke er villig til å gjøre noe som helst for å bidra til en mer miljøvennlig energibruk i Norge, mens den samtidig tar inn enorme overskudd fra salg av egenprodusert energi. Skal man få til noe på dette området, må det offentlige ta sin del av ansvaret.

Utbygging av fjernvarmenett og infrastruktur for nye fornybare energikilder er nemlig avhengige av at noen tar systemansvar. Vi kan ikke hver for oss klare den jobben.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/4367710
hits