img

Forslag til rasering av et boligmarkedet?

18.jan.2007 @ 13:52:35

I VG 3. januar antyder Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og Inge Ryan fra SV at de to partiene kan stille seg bak et forslag om å innføre gevinstbeskatning på vanlige bolig¬eiendommer. Det skal være det hete boligmarkedet som bekymrer dem. "Jeg er ikke så bekymret over de som eier og skifter bolig" sier Ryan. Lundteigen legger til at mange har stilt seg spørsmålet om det er rettferdig at gevinsten ved boligsalg er skattefri.


Få begriper at to så erfarne stortingspolitikere tør å uttale seg så tydelig om dette til VG, for bare et rykte om en slik reform kan føre til et voldsomt salg av boliger og kjøp av nye for å sikre boligformuer mot gevinstskatt. Etter stormen vil det bli stille, for da har kostnadene ved å bytte bolig nærmest eksplodert, særlig for de som har hatt boligen sin i noen år.


En familie som i 1980 kjøpte en bolig til 600 000 og selger den nå for 5 000 000, ville bli avskrevet 1,2 millioner kroner i gevinstskatt til Staten hvis forslaget kulle bli gjennomført. Hvis de så skulle kjøpe en ny bolig å bo i, ville de bare ha igjen 3,8 millioner i et marked der en ny moderne leilighet koster like mye som en brukt enebolig. På denne måten stanses to enslige med hver sin leilighet når de vil flytte sammen og ha en felles familiebolig. Kjøpte de hver sin bolig for 1,5 millioner for 2 år siden og selger dem nå, ville Staten ta 280 000 kroner av inngangsbilletten deres til sitt første felles hjem. Eldre som selger sin enebolig for å kjøpe en mindre leilighet får store problemer, og folk som må flytte til et nytt sted på grunn av jobbsituasjonen sin kan av økonomiske grunner bli presset til å langpendle. Gevinstbeskatning i dagens Norge vil låse mange skatteytere inn i en eiersituasjon som de ikke vil ha råd til å endre, og få dramatiske effekter. Mange flere enn i dag vil vurdere leiemarkedet, og fordelingen av boliggodene ville raskt bli skjevere og skjevere.


Det norske boligmarkedet er unikt i den forstand at det er meget fleksibelt og kan tilpasses endringer i markedet raskt. Stabile og enkle skattemessige rammebetingelser har ført til at befolkningen har tilpasset seg et system som fungerer vel uten at stat eller kommune har behov for annet enn begrenset intervenering. Myndighetene trenger ikke tilføre befolkningen store subsidier til husleie og drift av subsidierte boliger for at boliggodene skal være rimelig godt fordelt, og systemet er enkelt administrativt.


Det er grunn til å bekymre seg over politikere som vil styrte det norske boligmarkedet ut i et kaos som direkte vil ramme mer enn 80 prosent av landets befolkning uten at de engang har noe poeng med det. Forslaget vil i alle fall ikke gjøre det enklere for unge å etablere seg, og temperaturen i boligmarkedet vil bli mer enn het før det kjølner til is. Større mangel på perspektiver og innsikt skal en lete lenge etter. Skatteinntektene fra en gevinstbeskatning vil heller ikke bli så store som man kan tenke seg, for salgsvolumene vil stupe. For enkelte politikere kan det synes som om behovet for å tenke seg om er påtrengende, for i sommer dukket det også opp forslag om begrensning av rentefradrag og skatt på utleie av hybler i egen bolig.


En må dessuten huske at det normale er at gevinst på salg av eiendom er skattepliktig med 28 prosent flat kapitalskatt. Det er unntaket fra denne regelen de to herrene nå vurderer å fjerne, og som også vil fjerne hovedårsaken til at fordelingen av eierskapet til Norges boligmasse er svært godt fordelt sosialt og at de aller fleste nordmenn eier sin egen bolig.


Hva synes du om gevinstbeskatning ved salg av din bolig?


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/index.bd?fa=tb.add&id=3652605
hits