Boligprisen vil øke minst ti prosent i 2007

02.jan.2007 @ 11:19
2007 blir et nytt tøft år for boligkjøperne. Boligprisene vil stige med minst 10 prosent neste år. - Derfor gjelder det å kjøpe raskest mulig dersom du skal inn på markedet. Selv om boliglånsrenten vil stige med rundt ett prosentpoeng i løpet av 2007, vil rentenivået fortsatt være såpass lavt at boligprisene holder koken. Boligmarkedet i 2006 har vist at etterspørselen er betydelig større enn tilbudet, særlig i sentrumsnære områder i byer og tettsteder.

Dette presset fortsetter inn i 2007.

Vi må opp i en nybyggingstakt på rundt 45.000 boliger i året for å få balanse. I år er det bygget i underkant av 30.000 boliger. Andre faktorer som presser boligprisene er den høye sysselsettingen, solid lønnsvekst og den generelle rikdommen i vårt land. 

Det som antakelig mest av alt skaper det største presset i boligmarkedet er økningen i opptak av avdragsfrie lån. Dette er et relativt nytt fenomen som bare øker i omfang. Omtrent halvparten av nye lån de siste par årene er avdragsfrie. Det blir mer og mer vanlig at foreldre, med beskjedne gjenværende lån og som bor i hus som øker kraftig i verdi, hjelper sine barn med inngangsbilletten til boligmarkedet. I slike tilfeller er det mer og mer vanlig å ta avdragsfrie lån.

Med dagens lave rentenivå gir dette en ekstra evne til å delta mer heftig i budrundene. Samtidig forventer markedet en fortsatt kraftig realvekst i boligprisene de kommende årene. Derfor blir presset i den psykologiske budkrigen ekstra stort, noe som forsterker boligprisutviklingen mer enn det som ville vært naturlig i et velfungerende marked. Jeg vil imidlertid allerede nå advare om at det i løpet av et par, tre år vil komme en rekyl på den prisutviklingen vi har lagt bak oss.

Et fall på rundt 20 prosent vil være å betrakte som kun en korrigering av et overopphetet marked.
 
Når tror du at boligprisene vil falle?

Kommentarer:
Postet av: Tjafs

Jeg blir så lei hver gang jeg ser huseiernes landsforbund uttale seg som om de vet best.

Boligbeskattningen i Norge er en vits. Skattesubsidiene og underbeskattningen er på verdenstoppen.

Boligskatt er en ideell skatt da den både har gode fordelingsvirkninger og god samfunnsøkonomiske effektivitet. Det er det ikke mange skatter som har.

Fordelingsvirkingene av en boligskatt er at forskjellsbehandlingen mellom leiere og eiere blir mer utjevnet. Videre er det stor grad av samsvar mellom boligverdi og inntekt. Boligprisene vil falle med bortfall av subsidier(rentefradraget) og eller økning av boligskatten. Det eneste rettferdige ville være å likebehandle boligkapital med all annen kapital i skattesystemet. Da først ville det bli lettere å etablere seg i boligmarkedet.

Når det gjelder samfunnsøkonomisk effektivitet så er veldig få tjent med en situasjon hvor ressursene i samfunnet blir investert der de har lav samfunnsøkonomiske avkasting (bolig og hytte). Vi er tjent med at ressursene blir brukt i løpende verdiskapende virksomhet.

Huseiernes landsforbund er en samfunnskadelig særinteresseorganisasjon som ikke har evne å vilje til å se at dagens beskattning av boliger er svært urettferdig. (matteus prinsippet i praksis). Videre er boligbeskattning i Norge samfunnsøkonomiske uheldig.

03.jan.2007 @ 14:52
Postet av: Insideren

Et enkelt regnestykke:

En husstand har i dag et lån på kr 1.500.000,- og en samlet netto inntekt for husstanden på kr 500.000,-.

HUSSTANDENS LÅN: Vi forutsetter 1 % renteoppgang i løpet av 2007 no som utgjør her kr 15.000,- i økte renteutgifter pr år.

HUSSTANDENS LØNN: 5 % netto lønnsvekst fra Gerd L. Valla med Stoltenberg i lomma utgjør kr 25.000,- i økt nettolønn pr år.

Denne husstanden vil da ha kr 10.000,- mer pr år å rutte med. Med 5 % rente kan dette beløpet betjene rentene på et lån på kr 200.000,-.

HUSSTANDENS KJØPEKRAFT ER ØKT MED KR 200.000,-. ELLER 10%.

Dette er de samme 200.000,- for en snittbolig eller de samme 10% som er forventet at prisene på boliger skal stige neste år....

Skal man få en fornuftig rente og lønnspolitikk må man stemme på partier hvor politikkerne faktisk har økonomisk utdannelse og ikke har korupsjonslignedne forbindelser til LO m.m.

Stem Høyre!

05.jan.2007 @ 12:48

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/3368473
hits